Det stora i det lilla

Text & musik: Hans Gustafsson (Lindetorp)

Vi bländas det stora så det lilla suddas ut
Vi strävar att nå toppen innan livet tagit slut
och ingen verkar bry sig om det stora i det lilla

Vi leker med de stora men vi struntar i de små
De stora, de får mera men vi ger inget till de små
och ingen verkar upptäcka det stora i det lilla

Låt mig aldrig bli stor så jag inte ser
det lilla som barnet inom mig ser
Låt mig alltid va’ vaken och väcka fler
så vi alltid kan se allt gott Du lagt ner

I det liv som Du oss ger
Den tro vi lever i

Vi kämpar för vårt eget men vi struntar i varann’
Vi gömmer våra svagheter som visar sig ibland
och ingen vågar upptäcka det stora i det lilla

Den störste blir den minste och den minste ska bli störst
Den förste blir den siste och den siste ska bli först
då kanske vi kan upptäcka det stora i det lilla

Låt mig aldrig bli stor så jag inte ser…
I det liv som Du oss ger…


Fler texter…